Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Föräldrapenningsdagar

Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visar att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som tas ut av män

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
29 % (2022)
Utgångsvärde:
14 % (2000)

Kommentar

Andelen av föräldrapenningsdagarna som tas ut av män har mer än fördubblats sedan år 2000. År 2000 var det endast 14 procent av dagarna som togs ut av män och år 2022 var det 29 procent. Utvecklingen ligger i linje med snittet för hela Sverige och andra liknande kommuner.

Uppdaterad: 2023-03-22