Gå direkt till sidans innehåll

Trångboddhet i flerbostadshus

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 2

Bostadsbrist medför negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Studier visar exempelvis att negativa hälsoeffekter samvarierar med trångboddhet enligt norm 2 och att barns skolresultat också påverkas negativt. Med trångboddhet enligt norm 2 menas att det bor fler än två personer per rum. Kök och vardagsrum räknas ej in och två vuxna personer som är gifta eller sammanboende bedöms inte heller vara trångbodda om de har ett gemensamt sovrum. Det betyder till exempel att ett hushåll som består av två vuxna och två barn är trångbodda i en tvårumslägenhet men inte i en trerumslägenhet enligt norm 2.

Indikatorn exkluderar specialbostäder såsom studentbostäder, bostäder för äldre eller funktionshindrade.

Andel trångbodda i flerbostadshus enligt norm 2

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Järfälla

2012

16,3

1

Järfälla

2013

17,7

2

Järfälla

2014

19,0

3

Järfälla

2015

19,0

4

Järfälla

2016

19,8

5

Järfälla

2017

20,6

6

Järfälla

2018

21,5

7

Järfälla

2019

21,3

8

Järfälla

2020

20,6

9

Järfälla

2021

21,0

10

Järfälla

2022

21,0

11

Riket

2012

16,3

12

Riket

2013

17,0

13

Riket

2014

17,3

14

Riket

2015

17,5

15

Riket

2016

18,1

16

Riket

2017

18,4

17

Riket

2018

18,5

18

Riket

2019

18,3

19

Riket

2020

17,4

20

Riket

2021

16,9

21

Riket

2022

16,6

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

14,8

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15,2

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

15,4

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

15,5

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

16,0

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

16,7

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

16,8

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

16,7

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

16,1

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

15,7

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

15,7

33

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

17,4

34

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

18,1

35

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

18,5

36

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

18,5

37

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

18,9

38

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

19,2

39

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

19,4

40

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

19,5

41

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

18,7

42

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

18,5

43

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

18,3

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Trångboddheten i Järfälla har ökat de senaste 19 åren och är idag på 21 procent. I Järfälla är det en större andel av befolkningen som bedöms bo trångt enligt norm 2 än i liknande kommuner, och i Sverige i stort.

Uppdaterad: 2024-04-02