Gå direkt till sidans innehåll

Handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Barkarbystaden illustration
Barkarbystaden illustration
Huvudområde 12. 1

Handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden 2030.

2019 startade Järfälla tillsammans med flera externa aktörer igång projektet Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, med finansiering från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet innehöll åtta olika arbetspaket inom energi, mobilitet, klimatneutral byggnation, innovation och samverkan, som alla syftade till att undersöka hur Barkarbystaden kan utvecklas för att nå det ambitiösa målet om en klimatneutral stad.

Projektet resulterade i en klimathandlingsplan för Barkarbystaden, med 42 föreslagna åtgärder för att snabba på klimatomställningen. Åtgärderna arbetades fram med hjälp av lärdomar från projektet och genom workshopar med nyckelkompetenser såväl internt som externt. Handlingsplanen blir ett viktigt bidrag till Barkarbystadens fortsatta utveckling, men kan även fungera som inspiration och underlag för andra stadsutvecklingsprojekt. Klimatneutrala Barkarbystaden pågick mellan 2019-2021, men under 2021 beviljades kommunen medel för att fortsätta arbetet inom projektet Klimatneutrala Järfälla 2030.

Handlingsplanen syftar till att snabba på arbetet mot en klimatneutral stadsdel med konkreta åtgärdsförslag inom ett flertal nyckelområden.

Åtgärderna i handlingsplanen är uppdelad i fem nyckelområden enligt nedan.

Uppdaterad: 2024-01-18