Gå direkt till sidans innehåll

Deponering

Indikator 9. 2. 4

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: År 2032 deponeras som mest 2 kg kommunalt avfall per invånare och år.

Indikatorn visar mängd avfall som går till deponering. Det som går till deponering är exempelvis askan som blir kvar efter förbränningen av restavfallet samt vissa deponifraktioner som samlats in på återvinningscentraler.

Mängd avfall till deponering.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2021

3,6

1

2022

0,2

2

2023

0,0

Uppdaterad: 2024-04-23