Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Materialåtervinning

Indikator 9.4.5

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas.

Nyckeltalet visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

medel SÖRAB

2011

27

1

medel SÖRAB

2012

29

2

medel SÖRAB

2013

36

3

medel SÖRAB

2014

34

4

medel SÖRAB

2015

35

5

medel SÖRAB

2016

36

6

medel SÖRAB

2017

37

7

medel SÖRAB

2018

31

8

medel SÖRAB

2019

32

9

medel SÖRAB

2020

33

10

Järfälla

2011

27

11

Järfälla

2012

27

12

Järfälla

2013

40

13

Järfälla

2014

33

14

Järfälla

2015

34

15

Järfälla

2016

36

16

Järfälla

2017

35

17

Järfälla

2018

32

18

Järfälla

2019

30

19

Järfälla

2020

29

Kommentar

Materialåtervinning inklusive biologisk behandling ligger på 29 % för Järfälla 2020.

Uppdaterad: 2021-06-24