Gå direkt till sidans innehåll

Materialåtervinning

Indikator 9. 4. 5

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas.

Nyckeltalet visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Järfälla

2011

27

1

Järfälla

2012

27

2

Järfälla

2013

40

3

Järfälla

2014

33

4

Järfälla

2015

34

5

Järfälla

2016

36

6

Järfälla

2017

35

7

Järfälla

2018

32

8

Järfälla

2019

30

9

Järfälla

2020

29

10

medel SÖRAB

2011

27

11

medel SÖRAB

2012

29

12

medel SÖRAB

2013

36

13

medel SÖRAB

2014

34

14

medel SÖRAB

2015

35

15

medel SÖRAB

2016

36

16

medel SÖRAB

2017

37

17

medel SÖRAB

2018

31

18

medel SÖRAB

2019

32

19

medel SÖRAB

2020

33

Kommentar

Materialåtervinning inklusive biologisk behandling ligger på 29 % för Järfälla 2020.

Uppdaterad: 2021-06-24