Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Tjänsteresor

Pendeltågsskylt och regionaltåg

Effektmål 2: De fossila utsläppen från tjänsteresor (privata bilar i tjänst, flyg och tåg) inom kommunen ska minska med 50 procent från 2015 till 2025.

Effektmål MP.1.2

Detta mål inkluderar inte kommunens fordon då de ingår i effektmål 1.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Uppdaterad: 2023-01-10