Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Järfällahus energianvändning

Fotograf: Andreas Hägerstrand
Fotograf: Andreas Hägerstrand
Indikator MP.1.3.2

Järfällahus energianvändning (graddagskorrigerad).

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
73,5 GWh (2022)
Utgångsvärde:
95,9 GWh (2009)

Kommentar

Energianvändningen i Järfällahus byggnader har minskat med drygt 23 procent sedan 2009 och ligger nu på 73,5 GWh. Sedan 2015 har energiförbrukningen långsamt gått nedåt med en knapp procent per år. Men 2022 har förväntningarna överträffats då man lyckats spara 5,6 procent på värmen och 0,5 procent på fastighetselen.

Bakom framgången ligger ett målmedvetet arbete med många mindre åtgärder och förbättringar. Bland annat handlar det om bättre digitala styrsystem som ger bättre kontroll och uppföljning. En aktuell, tydlig och överskådlig bild av energiförbrukningen i husen innebär att man snabbt kan vara ute och åtgärda problem som uppstår.

Vissa åtgärder som gjorts i områdena spelar också stor roll. Man har till exempel tilläggsisolerat 800 lägenheter på Tallbohov i ett projekt som pågått sedan 2015. Nya fönster och bättre isolering i ytterväggar gör att energin används mer effektivt. Ny teknik är också en stor hjälp. Elförbrukningen har över tid gått ned med 35 procent tack vare teknikutveckling bara på fläktar och belysning.

LED-belysningen är en sådan ny teknik som hjälper till att spara el. De flesta av trapphusen har numera närvarostyrd LED-belysning installerad, och det arbetet fortsätter i källare och på vindar.

OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, är ett annat viktigt verktyg för att se till att energin används rätt i husen. Rätt mängd luft är avgörande, för mycket luft kostar pengar i uppvärmning. För lite luft kan ge för hög luftfuktighet och upplevas som dåligt inomhusklimat.

Järfällahus har sålde en fastighet och fick in en ny fastighet i beståndet under 2021 vilket påverkat siffrorna lite.

Uppdaterad: 2023-01-25