Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Energianvändningen per kvadratmeter

Fotograf: Andreas Hägerstrand
Fotograf: Andreas Hägerstrand
Indikator MP.1.3.3

Nyckeltalet redovisar även Järfällahus energianvändning

Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens byggnader (graddagskorrigerad).

Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Utgångsvärde Järfälla kommun:
243,8 kWh/kvm (2009)
Utgångsvärde Järfällahus:
143,9 kWh/kvm (2009)
Mål Järfälla kommun:
195 kWh/kvm (2020)
Mål Järfälla kommun:
171 kWh/kvm (2025)
Mål Järfällahus:
115 kWh/kvm (2025)

Kommentar

Kommunens energianvändning per kvadratmeter är högre än Järfällahus, vilket kan bero på olika typer av byggnader. Kommunen har främst lokaler och skolor medan Järfällahus främst har bostäder, vilket påverkar energianvändningen då de används på olika sätt. Dock har kommunen haft en större minskningstakt jämfört med Järfällahus sedan 2009, drygt 37 procent respektive drygt 19 procent.

2022 har minskningen av användadet av energi varit ovanligt stor jämfört med tidigare år både för Järfälla kommmun och Järfällahus. Detta beror bland att på höga elpriser vilket gjort att energieffektiviseringen har påskyndats. För Järfälla kommun var minskningen drygt 10 procent från föregående år och för Järfällahus minskade energianvändandet med drygt 7 procent.

Kommunen nådde målet till 2025 om en 30-procentig minskning från 2009, år 2020. Järfälla kommuns mål till 2020 om att minska energianvändningen med 20 procent jämfört med 2009 uppnåddes redan 2015. Järfällahus är mycket nära att nå målet om en 20 procentig minskning med 2009 som referensår och ligger idag på drygt 19 procent.

Uppdaterad: 2023-02-21