Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Kollektivtrafik

Cyklist
Fotograf: Mikael Nasberg
Indikator MP.1.5.2

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Järfälla kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Järfälla.

Antal påstigningar en vintervardag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (påstigning/inv)

0

Pendeltåg

2010

0,26

1

Pendeltåg

2011

0,27

2

Pendeltåg

2012

0,27

3

Pendeltåg

2013

0,27

4

Pendeltåg

2014

0,26

5

Pendeltåg

2015

0,25

6

Pendeltåg

2016

0,21

7

Pendeltåg

2017

0,23

8

Pendeltåg

2018

0,25

9

Pendeltåg

2019

0,27

10

Pendeltåg

2020

0,21

11

Pendeltåg

2021

0,19

12

Buss

2010

0,42

13

Buss

2011

0,42

14

Buss

2012

0,42

15

Buss

2013

0,45

16

Buss

2014

0,43

17

Buss

2015

0,42

18

Buss

2016

0,42

19

Buss

2017

0,42

20

Buss

2018

0,41

21

Buss

2019

0,41

22

Buss

2020

0,3

23

Buss

2021

0,29

24

Totalt

2010

0,68

25

Totalt

2011

0,7

26

Totalt

2012

0,69

27

Totalt

2013

0,72

28

Totalt

2014

0,69

29

Totalt

2015

0,67

30

Totalt

2016

0,63

31

Totalt

2017

0,65

32

Totalt

2018

0,66

33

Totalt

2019

0,67

34

Totalt

2020

0,51

35

Totalt

2021

0,48

Datakälla: Fakta om SL och länet

Kommentar

År 2020 präglades till stor del av coronapandemin vilket med största sannolikhet har påverkat antalet resande med kollektivtrafiken i och med de rekommendationer och restriktioner som under året utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Pandemin fortsatte även under 2021 och har med stor sannolikhet haft en fortsatt inverkan på resandet i kollektivtrafiken.

2021 har antalet påstigningar ytterligare minskat per invånare. På två år har de minskat från 0,67 påstigningar per invånare till 0,48. Antalet påstigande en vintervardag var totalt 40 000 under 2021 vilket är en minskning med nästan 26 procent sedan 2019 då antalet var 53 800.

Järfälla kommun arbetar aktivt inom flera projekt med att få fler invånare att välja kollektivtrafiken.

Uppdaterad: 2023-01-03