Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Kollektivtrafik

Cyklist
Fotograf: Mikael Nasberg
Indikator MP.1.5.2

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Järfälla kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Järfälla.

Antal påstigningar en vintervardag.

Datakälla: Fakta om SL och länet
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Status:
Tillståndet är tveksamt Tillståndet är tveksamt
Senaste värdet:
0,48 påstigning/inv (2021)
Utgångsvärde:
0,68 påstigning/inv (2010)

Kommentar

År 2020 präglades till stor del av coronapandemin vilket med största sannolikhet har påverkat antalet resande med kollektivtrafiken i och med de rekommendationer och restriktioner som under året utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Pandemin fortsatte även under 2021 och har med stor sannolikhet haft en fortsatt inverkan på resandet i kollektivtrafiken.

2021 har antalet påstigningar ytterligare minskat per invånare. På två år har de minskat från 0,67 påstigningar per invånare till 0,48. Antalet påstigande en vintervardag var totalt 40 000 under 2021 vilket är en minskning med nästan 26 procent sedan 2019 då antalet var 53 800.

Järfälla kommun arbetar aktivt inom flera projekt med att få fler invånare att välja kollektivtrafiken.

Uppdaterad: 2023-01-03