Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Minskad klimatpåverkan

Inriktningsmål: Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera. Järfälla ska ta sitt ansvar för att bidra till det globala klimatmålet, tvågraders-målet.

Huvudområde MP.1

Kommunen är på god väg till att vara fossilfria till 2025. All el som köps in samt fjärrvärmen är 100 procent förnybar. Under 2020 var 93 procent av kommunens drivmedelsförbrukning förnybar. Större delen av kommunens fordon kör på HVO. Resor med privata fordon och flygresor har minskat.

Kommunen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering och har redan uppnått målet att minska energianvändningen med 30 procent till 2025.

Även målet om installation av 1 000 kW solceller till 2025 har kommit långt och kvar återstår endast 87,5 kW. Detta kommer delvis att installeras i samband med nyproduktion.

Målet om koldioxidutsläppen för den geografiska kommunen har uppnåtts när det gäller minskning av 50 procent till 2020. Man bör dock ha i beaktande att detta är bara för utsläpp som sker inom kommunen så utsläpp från exempelvis elproduktion, flygresor och konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte inkluderat.

Uppdaterad: 2023-02-21