Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Koldioxidutsläpp från transporter, kommunorganisationen

Barkarby i skymning
Fotograf: Hanna Magnusson
Kompletterande indikator MP.1.1.4

Nyckeltaltet omfattar olika typer av transporter som sker inom den kommunala organisationen. Skolskjuts av kommunen ingår i denna statistik. Kategorin övrigt omfattar främst transporter av kommunens fordon där vi inte vet vad för fordon som har används. Gällande taxiresor är endast en del av kommunens taxiresor med då det i nuläget inte finns något bra system för att ta fram den statistiken. Flyg- och tågresorna omfattar resor som har bokats via resebyrå samt SJ.

Det totala koldioxidutsläppet från kommunens transporter.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
132 ton (2018)

Kommentar

Under 2018 har det skett stora minskningar på koldioxidutsläppet bland kommunens egna fordon, sedan 2017 har det skett en minskning på nästan 80 procent. Den stora anledningen till det är att kommunens anläggning, där stor del av kommunens fordon tankar, har nu HVO som är 100 procent förnybart som man bytte till under april 2017. Tidigare hade anläggningen EcoPar som är fossilt. En del fordon tankar även på OKQ8 som har ökat andelen förnybart under 2018 i både diesel och bensin, 40 respektive 13 procent.

Förutom bland kommunens fordon har det även skett minskning av flygresor med 16 procent, dock ökade inrikesflygresorna med nästan 20 procent. Samma med tågresorna. Jämför man antal kilometer med flyg vs tåg så är det endast tre procent mer kilometer som har gjorts med flyg. Även totala antal kilometer med privata fordon har minskat, 12 procent sedan 2017.

För år 2017 korrigerades emissionsfaktorerna för alla drivmedel och transportslag då bland annat andelen förnybart i diesel har ökat under de senaste åren. Även för flyg har nya emissionsfaktorer haft en del påverkan. En del av minskningen mellan 2016 och 2017 beror därför på detta, dock är det endast fem procent av minskningen som beror på korrigering av emissionsfaktorer.

Uppdaterad: 2019-12-09