Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Fördelning drivmedel

Barkarby i skymning
Fotograf: Hanna Magnusson
Indikator MP.1.1.2

Nyckeltalet visar fördelningen av drivmedel i MWh för att kunna jämföra mellan de olika drivmedlena. Förnybar inblandning i diesel och bensin redovisas för sig. Från och med 2020 räknas ej elbilar med. Det som redovisas är köpt bränsle till kommunen till samtliga av kommunens fordon (inklusive lastbilar, bussar och maskiner).

Fördelningen av drivmedel bland kommunens fordon.

Datakälla: Järfälla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
2883 MWh (2021)

Kommentar

Sedan 2017 har andelen HVO och biogas ökat kraftigt och andelen bensin och diesel minskat. De senaste två åren har dock mängden biogas börjat minska. En av förklaringarna är att det tillfälligt upphandlats Biogas bas under 2022 som innehåller naturgas. Mängden HVO ligger sedan 2018 på en relativt jämn nivå men har minskat något under 2022. Mängden bensin och diesel ligger på ungefär samma nivå som föregående år. 2022 har dock den totala mängden drivmedel minskat något vilket delvis kan förklaras av fler elbilar. Sedan föregående år har antalet rena elfordon ökat från 20 till 25 stycken. Dessutom har kommunen 20 elhybrider och 4 plug-in hybrider, båda dessa har ökat med en sedan föregående år.

Förklaringen till att Ecopar slutade användas 2018 var att kommunen i maj 2017 bytte till HVO på sin anläggning i Veddesta, och gick då från fossilt till 100 procent förnybart.

Uppdaterad: 2023-02-10