Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybar energi för transporter

Barkarby i skymning
Fotograf: Hanna Magnusson
Indikator MP. 1.1. 3

Den förnybara inblandningen av biodrivmedel i diesel och bensin är inkluderat här. När det gäller andel fossilfri energi i elbilarnas elanvändning har Svensk elmix använts. Elbilar är ej längre medräknade från och med 2020.

Andel förnybar energi för kommunens fordon.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

2

1

2016

4

2

2017

48

3

2018

90

4

2019

90

5

2020

92

6

2021

92

7

2022

86

Kommentar

Under 2022 var 86 procent av kommunens drivmedelsförbrukning förnybar, där den största delen utgörs av HVO och biogas. För första gången sedan mätningarna startade har andelen gått ner. Från föregående år har andelen minskat med 6 procent. Detta beror delvis på att det under 2022 upphandlades Biogas bas som innehåller naturgas som är en fossil gas. En annan förklaring kan vara att statistiken inte räknar in kommunens elbilar. Antalet elfordon i Järfällas fordonsflotta ökar dock. Sedan föregående år har antalet rena elfordon ökat från 20 till 25 stycken. Dessutom har kommunen 20 elhybrider och 4 plug-in hybrider, båda dessa har ökat med en bil sedan föregående år.

Uppdaterad: 2023-02-10