Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Upphandlingar med miljökrav

Fotograf: Alexander Mahmoud
Fotograf: Alexander Mahmoud
Indikator MP.5.1.1

Andel upphandlingar där miljökrav ställts utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på bas-, avancerad-, resp. spjutspetsnivå eller motsvarande.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Miljökrav totalt

2018

8

1

Miljökrav totalt

2019

100

2

Miljökrav totalt

2020

100

3

Miljökrav totalt

2021

100

4

Miljökrav totalt

2022

100

Kommentar

Kommunen ställer hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar där så är relevant. Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller miljökrav inom vissa områden och kommunen har även en egen Hållbarhetsbilaga som används som stöd i kravställningen. Utöver detta ställer kommunen i entreprenader hållbarhetskrav utifrån SundaHus materialdatabas. Entreprenören hänvisas till SundaHus för att kontrollera vilket/a material som är miljövänliga och ska därefter redovisa vilket material som använts.

Uppdaterad: 2023-01-23