Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet

Inriktningsmål: Järfälla kommun ska sprida miljökunskap så att anställda, invånare och organisationer i kommunen kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla.

Huvudområde MP.5

Järfälla kommun ska också ställa relevanta miljökrav och sträva efter cirkulär ekonomi.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ställa miljökrav i upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på basnivå ska användas och finns avancerad nivå eller spjutspetsnivå, ska de användas där så är möjligt.

Kommunens samtliga förvaltningar och bolag bedriver ett strukturerat miljöarbete och har godkända miljödiplom enligt Svensk miljöbas. Kommunen arbetar med att nå ut sprida miljökunskap även till invånare och företag genom bland annat den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt föreläsningar för allmänheten.

Uppdaterad: 2023-03-10