Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet

Inriktningsmål: Järfälla kommun ska sprida miljökunskap så att anställda, invånare och organisationer i kommunen kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla.

Huvudområde MP.5

Järfälla kommun ska också ställa relevanta miljökrav och sträva efter cirkulär ekonomi.

Uppdaterad: 2023-03-10