Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Giftfri miljö

Barn och fröken leker i sandlådan
Fotograf: Alexander Mahmoud

Effektmål 10: Alla kommunala byggnader, förskolor, skolor, gymnasieskolor ska ha åtgärdats enligt framtagna handlingsplaner för giftfri miljö senast 2020.

Effektmål MP.3.2

I enlighet med kommunens mål och budget har fyra handlingsplaner tagits fram inom de prioriterade områdena för- och grundskola, gymnasieskola, byggnader samt upphandling och inköp.

I handlingsplanerna finns tidsatta åtgärder med syfte att minska exponeringen av giftiga ämnen.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

De flesta åtgärderna i alla handlingsplanerna är av löpande karaktär och arbetas med kontinuerligt.

Uppdaterad: 2023-01-19