Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Åtgärdade förskolor, skolor och gymnasieskolor

Barn och fröken leker i sandlådan
Fotograf: Alexander Mahmoud
Indikator MP.3.2.1
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Målvärde:
100 stycken (2020)

Kommentar

Inget specifikt projekt har genomförts i barnverksamheterna under 2022 men verksamheterna fortsätter det löpande arbetet för att barnen/ungdomarna ska exponeras så lite som möjligt för ämnen som kan påverka dem negativt. Arbetet sker bland annat genom att kemikaliekrav ställs i upphandlingar som berör barnverksamheter. Det har också gjorts uppföljning av avtal på produkter som kan förekomma i barnens miljö (läsplattefodral). Dessa åtgärder medför att barn exponeras för färre och mindre farliga ämnen än innan.

För att följa upp hur långt för- och grundskolor kommit i arbetet med Handlingsplanen för giftfri för- och grundskola skickades en enkät ut under december 2022. Resultatet att 31% av åtgärderna i Handlingsplanen för giftfri för- och grundskola var genomförda till 90% eller mer. Svarsfrekvensen var dock låg med endast 26% svarande. För att förbättra svarsfrekvensen bör enkäten troligen genomföras tidigare under hösten kommande år.

Gymnasiet arbetar med sin handlingsplan men har heller inte genomfört specifika åtgärder under året. De har rensat en del kemikalier i och med flytt till BAS Barkarby.

Uppdaterad: 2023-01-19