Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Ett rikt växt- och djurliv

Inriktningsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Huvudområde MP.4
Uppdaterad: 2023-02-21