Gå direkt till sidans innehåll

Ett rikt växt- och djurliv

Huvudområde MP. 4

Inriktningsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Uppdaterad: 2023-02-21