Gå direkt till sidans innehåll

Miljöplan 2016-2024

Projekt MP

Miljöplanen och översiktsplanen är de överordnade styrdokumenten för Järfälla kommun och dess bolag inom ekologisk hållbarhet.

Planen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de regionalt prioriterade miljömålen och den gäller till 2024. Mål inom ekologisk hållbarhet finns förutom i miljöplanen även i översiktsplanen, avfallsplanen, cykelplanen med flera.

Miljöplanen är det sammanhållande dokumentet inom ekologisk hållbarhet och den innehåller mål som inte finns i andra styrande dokument. Dock kan förslag till åtgärder även finnas i andra dokument.

Målen pekar ut vad kommunen och dess bolag ska uppnå.

Uppdaterad: 2023-08-29