På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lyssna på sidan Lyssna

Miljöplan 2016-2024

Miljöplanen och översiktsplanen är de överordnade styrdokumenten för Järfälla kommun och dess bolag inom ekologisk hållbarhet.
Planen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen, de regionalt prioriterade miljömålen och den gäller till 2024. Mål inom ekologisk hållbarhet finns förutom i miljöplanen även i översiktsplanen, avfallsplanen, cykelplanen m. fl.

Miljöplanen är det sammanhållande dokumentet inom ekologisk hållbarhet och den innehåller mål som inte finns i andra styrande dokument. Dock kan förslag till åtgärder även finnas i andra dokument.

Målen pekar ut vad kommunen och dess bolag ska uppnå.

Målområden

Minskad klimatpåverkan

HuvudområdeMP.1 Inriktningsmål: Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera. Järfälla ska ta sitt ansvar för att bidra till det globala klimatmålet, tvågraders-målet.
Trend:  11 av 14 indikatorer har en positiv trend

God bebyggd miljö

HuvudområdeMP.2 Inriktingsmål: Järfälla kommun ska vara en förebild inom hållbar stadsutveckling och därmed säkra en hållbar utbyggnad i kommunen.
Trend:  3 av 6 indikatorer har en positiv trend

Giftfri vardag

HuvudområdeMP.3 Inriktningmål: Järfälla kommun ska fasa ut farliga ämnen och minimera användningen av ämnen som kan skada människor och miljö. Förorenade områden ska saneras successivt. Arbetet ska ske med särskilt fokus på barns miljöer.
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Ett rikt växt- och djurliv

HuvudområdeMP.4 Inriktningsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Trend:  2 av 6 indikatorer har en positiv trend

Hållbar konsumtion

HuvudområdeMP.5 Inriktningsmål: Järfälla kommun ska sprida miljökunskap så att anställda, invånare och organisationer i kommunen kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla.
Trend:  2 av 6 indikatorer har en positiv trend