Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.3

Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning. Indikatorn visar andel folkbokförda elever i kommunen som tagit examen inom 4 år efter att ha påbörjat gymnasiet, inklusive introduktionsprogram. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (exempelvis nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 77

2022

1

Män

 65

2022

2

Totalt

 71

2022

3

Riket

 74

2022

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen elever som går ut gymnasiet inom fyra år har ökat sedan 2015. Fler kvinnor än män i Järfälla har tagit sin examen inom fyra år, och skillnaden har ökat. År 2022 hade Järfälla 71 procent gymnasieexaminationer inom fyra år, vilket är en något lägre andel än riksgenomsnittet.

Uppdaterad: 2023-03-22