Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.3

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron. Indikatorn mäter andel pågående sjukfall med någon typ av psykisk sjukdom samt beteendestörning (diagnoskapitel F00-F99) med en längd om minst 60 dagar.

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Kvinnor

2005

38,2

1

Kvinnor

2006

37,9

2

Kvinnor

2007

39,5

3

Kvinnor

2008

40,4

4

Kvinnor

2009

35,9

5

Kvinnor

2010

40,0

6

Kvinnor

2011

42,1

7

Kvinnor

2012

46,5

8

Kvinnor

2013

46,3

9

Kvinnor

2014

43,1

10

Kvinnor

2015

48,5

11

Kvinnor

2016

52,1

12

Kvinnor

2017

56,4

13

Kvinnor

2018

57,7

14

Kvinnor

2019

57,1

15

Kvinnor

2020

56,1

16

Kvinnor

2021

54,8

17

Män

2005

31,3

18

Män

2006

26,8

19

Män

2007

28,5

20

Män

2008

25,6

21

Män

2009

27,5

22

Män

2010

35,5

23

Män

2011

31,9

24

Män

2012

32,8

25

Män

2013

41,5

26

Män

2014

35,1

27

Män

2015

40,1

28

Män

2016

43,2

29

Män

2017

45,1

30

Män

2018

46,4

31

Män

2019

46,3

32

Män

2020

48,4

33

Män

2021

49,3

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

28,6

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32,1

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

34,5

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

36,4

38

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

38,5

39

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

40,8

40

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

44,1

41

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

47,0

42

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

48,5

43

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

48,6

44

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

49,2

45

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

47,6

46

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

47,3

47

Totalt

2005

35,9

48

Totalt

2006

34,2

49

Totalt

2007

35,6

50

Totalt

2008

35,2

51

Totalt

2009

32,7

52

Totalt

2010

38,4

53

Totalt

2011

38,3

54

Totalt

2012

41,4

55

Totalt

2013

44,6

56

Totalt

2014

40,5

57

Totalt

2015

45,8

58

Totalt

2016

49,1

59

Totalt

2017

52,9

60

Totalt

2018

53,8

61

Totalt

2019

53,2

62

Totalt

2020

53,3

63

Totalt

2021

52,8

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada

Kommentar

Den andel av sjukskrivningar som är kopplade till psykisk ohälsa har legat på ungefär samma nivå i Järfälla de senaste åren, men ökade fram till 2017. Nu är 52,8 procent av sjukskrivningarna i kommunen kopplad till psykisk sjukdom eller beteendestörning, och andelen är högre bland kvinnor än bland män.

Uppdaterad: 2023-03-22