Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.3

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron. Indikatorn mäter andel pågående sjukfall med någon typ av psykisk sjukdom samt beteendestörning (diagnoskapitel F00-F99) med en längd om minst 60 dagar.

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet:
47,3 % (2021)
Utgångsvärde:
28,6 % (2005)

Kommentar

Den andel av sjukskrivningar som är kopplade till psykisk ohälsa har legat på ungefär samma nivå i Järfälla de senaste åren, men ökade fram till 2017. Nu är 52,8 procent av sjukskrivningarna i kommunen kopplad till psykisk sjukdom eller beteendestörning, och andelen är högre bland kvinnor än bland män.

Uppdaterad: 2023-03-22