Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Bra hälsotillstånd

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.6

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?".

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Kvinnor

2007

68

1

Kvinnor

2008

71

2

Kvinnor

2009

72

3

Kvinnor

2010

69,8

4

Kvinnor

2011

76

5

Kvinnor

2012

75

6

Kvinnor

2013

73

7

Kvinnor

2014

74,7

8

Kvinnor

2015

69

9

Kvinnor

2016

68

10

Kvinnor

2018

67

11

Kvinnor

2020

69

12

Kvinnor

2021

69

13

Kvinnor

2022

73,8

14

Män

2007

80

15

Män

2008

76

16

Män

2009

79

17

Män

2010

78,2

18

Män

2011

80

19

Män

2012

82

20

Män

2013

79

21

Män

2014

81,5

22

Män

2015

79

23

Män

2016

79

24

Män

2018

79

25

Män

2020

81

26

Män

2021

80

27

Män

2022

76,4

28

Riket

2010

71

29

Riket

2011

72

30

Riket

2012

72

31

Riket

2013

72

32

Riket

2014

73

33

Riket

2015

73

34

Riket

2016

73

35

Riket

2018

73

36

Riket

2020

72

37

Riket

2021

73

38

Riket

2022

73,4

39

Totalt

2007

74

40

Totalt

2008

74

41

Totalt

2009

75

42

Totalt

2010

73,8

43

Totalt

2011

78

44

Totalt

2012

78

45

Totalt

2013

76

46

Totalt

2014

78,4

47

Totalt

2015

74

48

Totalt

2016

74

49

Totalt

2018

73

50

Totalt

2020

75

51

Totalt

2021

75

52

Totalt

2022

75,1

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa, via Kolada

Kommentar

Andelen män som uppger att de har ett bra hälsotillstånd har varit högre än andelen kvinnor i kommunen, men ligger nu på samma nivå. Totalt sett är det 75 procent av invånarna i Järfälla som uppger att de har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Det är i linje med snittet i hela Sverige.

Enkäten Hälsa på lika villkor är främst ämnad att visa resultat för hela Sverige, och man ska vara försiktig med att dra slutsatser från resultatet på kommunnivå eftersom svarsunderlaget kan vara litet.

Uppdaterad: 2023-03-22