Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Ekologiskt odlad åkermark

Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktig försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet:
13 % (2021)
Utgångsvärde:
46 % (2011)
Nationellt mål:
30 % (2030)

Kommentar

Före 2014 hade Järfälla upp till 60 procent ekologisk åkermark, men nu är den ekologiska andelen av åkermarken endast 13 procent. Det är lägre än andelen i hela Sverige, 19 procent, men liknande snittet för andra pendlingskommuner nära en storstad. Målet att 30 procent av åkermarken ska odlas med ekologiska metoder år 2030 kräver insatser för att nås.

Uppdaterad: 2023-03-22