Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Kommunens resultat

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.5

En hållbar utveckling med effektiva institutioner – vilket är ett av delmålen inom Agenda 2030 – kräver ekonomisk hållbarhet. För kommuner och regioner innebär den demografiska utvecklingen under kommande år att stora insatser för att effektivisera verksamheterna kommer att behövas. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Järfälla

 11,6

2022

1

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

 9,5

2022

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 8,9

2022

3

Riket

 5,4

2022

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Verksamhetens resultat har endast mätts fyra år. 2019 var andelen av skatter och statsbidrag 9,7 procent och 2022 11,6 procent. Andelen har alltså ökat i Järfälla, vilket även gäller genomsnittet för andra kommuner. Dock var resultaten bättre 2021 än 2022.

Uppdaterad: 2023-03-22