Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Invånare som avstår från att gå ut ensam

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.2

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet:
34 % (2022)
Utgångsvärde:
22 % (2014)

Kommentar

Andelen av invånarna som anger att de avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad har ökat i Järfälla kommun sedan frågan först ställdes i enkätundersökningen år 2014. Det är en markant högre andel av kvinnorna i kommunen som anger att de avstår från att gå ut ensamma än männen, vilket liknar resultaten för hela Sverige. Idag uppger 53 procent av kvinnorna och 16 procent av männen att de avstår från att gå ut ensam av de anledningarna.

Uppdaterad: 2023-03-22