Gå direkt till sidans innehåll

Förstagångsväljare

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 4

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i
allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i
synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Järfälla

2010

76

1

Järfälla

2014

78

2

Järfälla

2018

82

3

Järfälla

2021

82

4

Järfälla

2022

74

5

Järfälla

2023

74

6

Riket

2018

82

7

Riket

2021

82

8

Riket

2022

79

9

Riket

2023

79

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

77

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

80

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

85

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

85

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

82

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

82

16

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

77

17

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

79

18

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

83

19

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

83

20

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

80

21

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2023

80

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen av förstagångsväljarna som röstar har varierat de senaste tio åren och var i senaste valet 74 procent. Det innebär en minskning sedan de två föregående valen där 78 respektive 82 procent av förstagångsväljarna röstade. Andelen är något lägre än snittet för Sveriges kommuner och något lägre än för andra pendlingskommuner.

Uppdaterad: 2023-09-29