Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Förstagångsväljare

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.4

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i
allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i
synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Riket

2018

82

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

77

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

80

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

85

4

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

77

5

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

79

6

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

83

7

Järfälla

2010

76

8

Järfälla

2014

78

9

Järfälla

2018

82

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen av förstagångsväljarna som röstar har ökat något de senaste tio åren och var i senaste valet 82 procent. Det innebär en ökning sedan de två föregående valen där 76 procent respektive 78 procent av förstagångsväljarna röstade. Andelen är något högre än snittet för Sveriges kommuner och något lägre än för andra pendlingskommuner.

Uppdaterad: 2023-03-22