Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Anmälda våldsbrott

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.3

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld
överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Datakälla: BRÅ & SCB via Kolada
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2000
Senaste värdet:
1041 st/100 000 inv. (2021)
Utgångsvärde:
969 st/100 000 inv. (2000)

Kommentar

Anmälda våldsbrott som skett i Järfälla kommun ökade mellan år 2000 till 2010 men har sedan minskat igen. Idag är det något fler våldsbrott som anmäls per invånare i Järfälla kommun än genomsnittet för liknande kommuner, nämligen 1041 anmälningar per 100 000 invånare.

Uppdaterad: 2023-03-22