Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Ekologiska livsmedel

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.3

Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Regeringen har exempelvis som mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Regeringens inriktningsmål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Datakälla: Ekomatcentrum via Kolada

Kommentar

Järfälla närmar sig målet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. År 2021 var 46 procent av livsmedlen som konsumeras i kommunens verksamhet ekologisk, vilket är en stor ökning från 9 procent år 2010. Genomsnittet för alla Sveriges kommuner är 29 procent.

Uppdaterad: 2023-03-22