Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Utsläpp av partiklar per invånare

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.4

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar. Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området per invånare.

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
0,58 kg/inv. (2020)
Utgångsvärde:
1,43 kg/inv. (1990)

Kommentar

Utsläppen av partiklar per invånare har minskat i Järfälla kommun, om än inte lika drastiskt som i riket totalt. Vid den senaste uträkningen släpptes 0,58 kg PM2.5 ut per invånare i Järfälla. Järfälla har låga utsläpp per invånare jämfört med andra kommuner.

Uppdaterad: 2023-03-22