Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Utsläpp av kväveoxider per invånare

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.3

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxider som bland annat kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer dividerat med invånare inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

0

Riket

1990

53,5

1

Riket

2000

44,7

2

Riket

2005

41,0

3

Riket

2010

37,1

4

Riket

2011

36,1

5

Riket

2012

35,2

6

Riket

2013

34,6

7

Riket

2014

33,6

8

Riket

2015

32,5

9

Riket

2016

31,2

10

Riket

2017

30,8

11

Riket

2018

29,3

12

Riket

2019

27,6

13

Riket

2020

24,0

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1990

35,1

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

26,8

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

23,3

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

20,0

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

19,0

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

18,3

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

18,0

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

17,6

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

17,0

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

16,5

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

15,6

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

15,2

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

14,3

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12,6

28

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

1990

30,5

29

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2000

22,8

30

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2005

19,8

31

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

17,0

32

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

16,5

33

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

16,0

34

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

15,4

35

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

15,0

36

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

14,4

37

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

14,0

38

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

13,4

39

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

13,1

40

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

12,1

41

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

10,1

42

Järfälla

1990

12,4

43

Järfälla

2000

8,7

44

Järfälla

2005

7,1

45

Järfälla

2010

5,5

46

Järfälla

2011

5,0

47

Järfälla

2012

4,9

48

Järfälla

2013

4,8

49

Järfälla

2014

4,4

50

Järfälla

2015

4,1

51

Järfälla

2016

3,8

52

Järfälla

2017

4,1

53

Järfälla

2018

4,1

54

Järfälla

2019

3,5

55

Järfälla

2020

2,9

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada

Kommentar

Järfälla har en låg nivå av utsläpp av kväveoxider per invånare jämfört med riket och liknande kommuner. Dessutom minskar utsläppen av NOx per invånare i kommunen. Vid den senaste uträkningen år 2020 släpptes 2,9 kg NOx ut per invånare i Järfälla. För att se den totala minskningen av utsläpp, se indikatorn Utsläpp av kväveoxider totalt.

Uppdaterad: 2023-03-22