Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Utsläpp av kväveoxider per invånare

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.3

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxider som bland annat kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer dividerat med invånare inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
2,9 kg/inv. (2020)
Utgångsvärde:
12,4 kg/inv. (1990)

Kommentar

Järfälla har en låg nivå av utsläpp av kväveoxider per invånare jämfört med riket och liknande kommuner. Dessutom minskar utsläppen av NOx per invånare i kommunen. Vid den senaste uträkningen år 2020 släpptes 2,9 kg NOx ut per invånare i Järfälla. För att se den totala minskningen av utsläpp, se indikatorn Utsläpp av kväveoxider totalt.

Uppdaterad: 2023-03-22