Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.5

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i hur hög grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och de som bott i Sverige i 4-6 år.

Uppgifterna kommer från STATIV - en longitudinell databas för integrationsstudier som tillhandahålls av SCB.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Datakälla: STATIV från SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
57,3 % (2020)
Utgångsvärde:
46,4 % (2013)

Kommentar

Andelen flyktingar i Järfälla som förvärvsarbetar minskade mellan 2019 och 2020 och ligger nu på 57,3 procent. I kommunen är det nu lika många av de som varit i Sverige i 4-6 år som kommit i arbete som genomsnittet för andra kommuner i Sverige och kommunerna i Stockholms län. År 2019 hade Järfälla en högre andel än andra kommuner.

Uppdaterad: 2022-06-17