Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Avsaknad av tillit

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.2

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter, medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
29 % (2021)
Utgångsvärde:
23 % (2010)

Kommentar

I enkäten år 2021 svarade 29 procent av invånarna i Järfälla att de saknar tillit till andra. Andelen har varierat under åren, och högre andel män än kvinnor anger en avsaknad av tillit till andra.

Enkäten Hälsa på lika villkor är främst ämnad att visa resultat för hela Sverige, och man ska vara försiktig med att dra slutsatser från resultatet på kommunnivå eftersom svarsunderlaget kan vara litet.

Uppdaterad: 2022-06-16