Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Matsvinnsmätning med på årlig revision

Bild på grönsaker
Fotograf: Alexander Mahmoud

Ha med matsvinnsmätning vid den årliga interna revisionen inom kvalité och uppföljning. Ska tas med i verksamhetsberättelsen.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Åtgärd 7.1

Resultat

Kompetensförvaltningen tar med mätningen av matsvinn i deras miljöberättelse och verksamhetsberättelse.

Matsvinn står med i socialförvaltningens miljöredovisning 2022 och följs upp årligen av kvalitetsavdelningen. Matsvinn står även med i verksamhetsplanen för 2022.

Följande framgår i barn- och ungdomsförvaltningens Miljömål och handlingsplan ht 2021 - vt 2023 "Minska andelen matsvinn i de kommunala verksamheterna med 25 % under perioden september 2020 till september 2022." I Utvecklingsplanen framgår att de ska minska matsvinnet med 25 % under resterande mandatperiod.

Ansvarig organisation
  • Barn- och ungdomsförvaltningen
  • Kompetensförvaltningen
  • Socialförvaltningen
Uppdaterad: 2023-01-10