Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Antal cyklister i utvalda mätpunkter i huvudcykelnätet

Indikator 10.3

Antal cyklister i utvalda mätpunkter i huvudcykelnätet.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2014

3834

1

2015

3900

2

2016

4606

3

2017

227689

4

2018

259303

5

2019

251321

6

2020

294068

7

2021

242421

Kommentar

Statistiken från 2017 och framåt är från fyra fasta cykelmätarstationer som installerades i slutet av 2016. Mätpunkterna ligger på Järfällavägen, Passadvägen, Frihetsvägen samt Viksjöleden och ger en indikation över kommunens cykeltrend.

Från mätperiod 2016 har Järfälla kommun årligen haft en positiv cykeltrend. 2020 var ett exceptionellt år då cykelandelen ökade med 17 procent från föregående år vilket är en markant ökning. Perioden 2017 till 2020 har andelen cykelpassager ökat med 29 procent.

År 2021 har antalet cykelpassager minskat med 18 procent jämfört med föregående år. Minskningen är ett troligt resultat av förändrade resvanor och minskat resande under den pågående pandemin. Trots att andelen minskat markant 2021 har cykling i Järfälla över tid ökat med 6 procent mellan 2017 och 2021.

Uppdaterad: 2022-04-13