Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Skräpmätning

Indikator 9.3.2

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: År 2032 har nedskräpning i offentlig miljö halverats jämfört med 2020.

Indikatorn visar genomsnittligt antal skräpföremål insamlat i offentlig miljö på en yta av 10 kvadratmeter. Mätningen gjordes i Jakobsbergs centrum. De skräpföremål som var vanligast var fimpar, plast, papper/kartong och snus men även andra typer hittades.

Antal skräpföremål per 10 m2.

Rad-id Område Senaste värdet (föremål/10m2) Datum

0

Järfälla

 8,61

2020

1

medel SÖRAB

 7,25

2020

Uppdaterad: 2023-01-27