Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Plockanalys soppåse

Indikator 9.3.1

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: Mängden avfall i restavfallet som hade kunnat hanteras via annat etablerat insamlingssystem har minskat med minst 90 procent från 2021 till 2032.

Indikatorn visar mängden av olika fraktioner som hittades i restavfallet (soppåsen) vid en plockanalys som gjordes från kärl från villor och flerfamiljshus i Järfälla kommun. Detta inkluderar matavfall, trädgårdsavfall, tidningar och förpackningar, inert material, farligt avfall, el & elektronik, textil samt faktiskt restavfall.
Senaste värdet, utgångsvärde och mål under diagrammet utgår från de fraktioner som sorterats fel (allt utom Faktiskt restavfall).

Fraktioner i soppåse i kg per invånare och år.

Senaste värdet:
76,7 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
76,7 kg/person (2021)
Mål:
7,7 kg/person (2032)
Uppdaterad: 2023-01-27