Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Förpacknings- och tidningsmaterial

Indikator 9.4.2

Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Glasförpackning

2011

16,01

1

Glasförpackning

2012

14,11

2

Glasförpackning

2013

16,21

3

Glasförpackning

2014

15,18

4

Glasförpackning

2015

19,55

5

Glasförpackning

2016

17,05

6

Glasförpackning

2017

14,74

7

Glasförpackning

2018

15,11

8

Glasförpackning

2019

11,8

9

Glasförpackning

2020

12,3

10

Pappersförpackning

2011

8,54

11

Pappersförpackning

2012

9,53

12

Pappersförpackning

2013

11,67

13

Pappersförpackning

2014

13,38

14

Pappersförpackning

2015

14,42

15

Pappersförpackning

2016

14,29

16

Pappersförpackning

2017

13,44

17

Pappersförpackning

2018

12,21

18

Pappersförpackning

2019

12,3

19

Pappersförpackning

2020

14,2

20

Tidningar och returpapper

2011

35

21

Tidningar och returpapper

2012

32

22

Tidningar och returpapper

2013

25

23

Tidningar och returpapper

2014

24

24

Tidningar och returpapper

2015

21

25

Tidningar och returpapper

2016

19,42

26

Tidningar och returpapper

2017

22

27

Tidningar och returpapper

2018

18,93

28

Tidningar och returpapper

2019

11,3

29

Tidningar och returpapper

2020

8,8

30

Plastförpackning

2011

2,4

31

Plastförpackning

2012

2,96

32

Plastförpackning

2013

4,76

33

Plastförpackning

2014

5,56

34

Plastförpackning

2015

6,3

35

Plastförpackning

2016

6,9

36

Plastförpackning

2017

6,52

37

Plastförpackning

2018

6,33

38

Plastförpackning

2019

6,8

39

Plastförpackning

2020

7,4

40

Metallförpackning

2011

0,86

41

Metallförpackning

2012

0,81

42

Metallförpackning

2013

1,4

43

Metallförpackning

2014

1,63

44

Metallförpackning

2015

1,64

45

Metallförpackning

2016

1,71

46

Metallförpackning

2017

1,52

47

Metallförpackning

2018

1,47

48

Metallförpackning

2019

1,3

49

Metallförpackning

2020

1,7

50

Totalt

2011

63

51

Totalt

2012

59

52

Totalt

2013

59

53

Totalt

2014

60

54

Totalt

2015

63

55

Totalt

2016

59

56

Totalt

2017

58

57

Totalt

2018

53

58

Totalt

2019

44

59

Totalt

2020

44,4

Kommentar

Under 2020 samlades det in 44 kg förpackningar och tidningar per person i Järfälla, vilket är samma som föregående år. En minskning på 20 kg/person har skett sedan 2015. Detta beror främst på att andelen tidningar och returpapper, som har en större vikt, minskar kraftigt de senaste åren på grund av att fler läser nyheter på nätet istället för i tidningsform. Det betyder i sig inte att Järfälla sorterar ut färre förpackningar även om kilot per person minskar.

De övriga fraktionerna ligger på ungefär samma kilo per person som förgående år. Järfälla ligger på värderingsgränsen "Dålig hållbarhet" på Avfall Sveriges värderingsgränser för förpackningar och tidningar.

De olika materialtyperna bör inte jämföras med varandra då indikatorn inte säger något om mängden utan bara vikten. Exempelvis kan glas inte jämföras med plast på grund av viktskillnaden hos de olika materialtyperna.

Uppdaterad: 2021-11-01