Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Materialåtervinning

Indikator AP.4

Mål i SÖRAB:s avfallsplan: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas.

Nyckeltalet visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Datakälla: Avfallweb - Trendrapport - Återvinning, Järfälla
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
30 % (2019).
Utgångsvärde:
27 % (2011).
Mål:
50 % (2020).

Kommentar

Materialåtervinning inklusive biologisk behandling ligger på 30% för Järfälla 2019.

Uppdaterad: 2021-01-15