Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Mängd hushållsavfall

Indikator AP.1

Mål SÖRAB:s avfallsplan: Den årliga mängden (kg) insamlat avfall ska ha minskat med 50 kg per invånare från 2009.

Indikatorn visar mängden insamlat hushållsavfall inom det kommunala ansvaret. Detta inkluderar säck- och kärlavfall, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Indikatorn inkluderar inte förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning.

Mängd insamlat hushållsavfall per person.

Datakälla: Avfall Web - Årsredovisning - Järfälla (2019)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
322 kg/person (2019).
Utgångsvärde:
423 kg/person (2009).
Mål:
373 kg/person.

Kommentar

Trenden för mängden hushållsavfall i Järfälla är att det minskar och Järfälla ligger på 322 kg/person. Målet är uppnått med att minska mängderna med 50 kg/person jämfört med år 2009.

Uppdaterad: 2021-01-13