Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Mängd återbruksmaterial

Indikator AP.3

Mål SÖRAB:s avfallsplan: Den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016.

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material för återbruk vid dessa anläggningar.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet:
3,0 kg/person (2020)
Utgångsvärde:
4,4 kg/person (2016)

Kommentar

Mängd återbruksmaterial har varierat under åren och trenden är att det har minskat jämfört med 2016. 2020 samlade Järfälla in ca 3 kg/person.

Uppdaterad: 2021-06-24