Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Mängd återbruksmaterial

Indikator AP.3

Mål SÖRAB:s avfallsplan: Den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016.

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material för återbruk vid dessa anläggningar.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
5,4 kg/person (2019).
Utgångsvärde:
4,4 kg/person (2016).

Kommentar

Mängd återbruksmaterial har varierat under åren och trenden är att det ökar. 2019 samlade Järfälla in ca fem kg/person.

Uppdaterad: 2021-01-15