Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Förpacknings- och tidningsmaterial

Indikator AP.2

Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet:
44,4 kg/person (2020)
Utgångsvärde:
63 kg/person (2011)

Kommentar

Under 2020 samlades det in 44 kg förpackningar och tidningar per person i Järfälla, vilket är samma som föregående år. En minskning på 20 kg/person har skett sedan 2015. Detta beror främst på att andelen tidningar och returpapper, som har en större vikt, minskar kraftigt de senaste åren på grund av att fler läser nyheter på nätet istället för i tidningsform. Det betyder i sig inte att Järfälla sorterar ut färre förpackningar även om kilot per person minskar.

De övriga fraktionerna ligger på ungefär samma kilo per person som förgående år. Järfälla ligger på värderingsgränsen "Dålig hållbarhet" på Avfall Sveriges värderingsgränser för förpackningar och tidningar.

De olika materialtyperna bör inte jämföras med varandra då indikatorn inte säger något om mängden utan bara vikten. Exempelvis kan glas inte jämföras med plast på grund av viktskillnaden hos de olika materialtyperna.

Avfall Sveriges värderingsgränser

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>95 kg/person

1

 God hållbarhet

76–95 kg/person

2

 Mindre god hållbarhet

55–76 kg/person

3

 Dålig hållbarhet

<55 kg/person

Uppdaterad: 2021-11-01