Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Deponering

Indikator AP.7

Nyckeltalet redovisar restprodukter från förbränningsanläggning och biogasanläggning samt ej brännbart grovavfall som används till fyllnadsmassor. Ingen direktdeponering av hushållsavfall sker i Järfälla.

Mängd deponirest från hushåll.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
5,5 kg/person (2020)
Utgångsvärde:
19 kg/person (2009)

Kommentar

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat kraftigt sedan 2009. Med en liten ökning under 2020 ligger nu mängden på 5,5 kg/person vilket är i "God hållbarhet" enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Avfall Sveriges värderingsgränser

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>25 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

12–25 kg/person

2

 God hållbarhet

3,0–12 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<3,0 kg/person

Uppdaterad: 2021-06-24