Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Återvinning av matavfall

Indikator AP.5

Nyckeltalet visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling av total beräknad mängd uppkommet matavfall. Avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling samt hemkompostering och avfallskvarn.

Mål i SÖRABs avfallsplan: Minst 35 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt.

Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
37 % (2020)
Utgångsvärde:
15 % (2011)
Mål:
35 % (2020)

Kommentar

Under 2020 ökade andelen matavfall till 37 %. Kommunen har infört obligatorium på utsortering av matavfall. Detta har införts områdesvis med start under 2018 och under 2019 fick småhushållen möjlighet att sortera ut matavfallet. Under året har flera bostadsrättsföreningar gått över till att sortera ut matavfall separat.

Uppdaterad: 2021-06-24